Átadták a 2023-as Kwizda Nova Agricultura díjakat

Milliókat ér termőtalajaink védelme

Ünnepélyes keretek között átadták a Kwizda Nova Agricultura díjakat 2023. november 21-én Budapesten. Az új fenntarthatósági díjat a fenntartható mezőgazdaság megteremtése jegyében hívta életre idén a Kwizda Agro Hungary. Az első nyilvános és hárommillió forint összdíjazású pályázat fókuszában termőtalajaink megóvása, illetve azok hasznos lakói, a földigiliszták nélkülözhetetlen munkája és pótolhatatlan szerepe állt. A pályamunkákat neves zsűri értékelte, amelynek elnöke dr. Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató volt.

Az új fenntarthatósági, Nova Agricultura díjat és a hozzá kapcsolódó nyilvános pályázatot annak érdekében alapította Magyarország meghatározó növényvédőszer- és műtrágya-beszállítója, a Kwizda Agro Hungary, hogy ráirányítsa a figyelmet az aktuális mezőgazdasági és talajökológiai kihívásokra, a talajélet fontosságára, egyúttal elismerje és jutalmazza azokat, akik tevékenységükkel a megoldásukra és a társadalom edukációjára törekszenek.

Az első, 2023-as pályázat fókuszában – meghirdetésekor – termőtalajaink igen fontos lakói, a földigiliszták álltak, amelyek nélkül drasztikusan megváltozna a növénytermesztés, hiszen áldásos munkájuknak köszönhetően növekszik a talajok szervesanyag-tartalma, javul azok szerkezete, végső soron tehát növekszik a termékenységük.

Mivel rengeteg olyan érdekes és releváns témafelvetés érkezett, amely tágabb kontextusba helyezte ezt a talajökológiai problémát, ezért a földigiliszták élőhelyének – a termőtalajoknak a megóvására, a talajvédelemre bővítették ki a témakiírást a szervezők, ennek megfelelően pedig a leadási határidőt is meghosszabbították.

A Kwizda Agro Hungary Innovációs, Edukációs és Tegyünk együtt! kategóriákban várta a termőtalajaink védelmére, fejlesztésére irányuló pályamunkákat – szakmai anyagokat, tanulmányokat, kutatásokat, oktatóanyagokat, vagy edukatív, akár multimédiás tartalmakat.

A pályaműveket öttagú szakmai zsűri bírálta el dr. Ürge-Vorsatz Diána magyar fizikus és klímakutató elnöklete alatt, tagja volt Horváth Balázs, a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Szántóföldi Növények Osztályának vezetője, dr. Veres Szilvia, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának egyetemi tanára, Megyeri Szabolcs, kertészmérnök és blogger, valamint dr. Czinege Erik, a Kwizda innovációs menedzsere.

„Hatalmas öröm számunkra, hogy nagyon sok színvonalas pályaművet küldtek be mindhárom kategóriában és az ország minden tájáról ekkora érdeklődés övezi a talajvédelmet, az egészséges termőtalaj megóvását, amely napjaink egyik legégetőbb aktuális problémája. A legfiatalabb pályázónk mindössze 16, a legidősebb pedig 67 éves, míg a legnépszerűbb kategóriának – amelyben a legtöbb pályázat versenyzett – a Tegyünk Együtt! bizonyult. A »zsűri nehéz helyzetben volt«, hiszen jó lett volna minden igényes pályamunkát díjazni. Ugyanakkor kiváló volt az összhang közöttünk, amikor a győztesekről döntöttünk. Ezúton szeretnék gratulálni a zsűri nevében is minden pályázónak és díjazottnak” – mondta el dr. Czinege Erik, a Kwizda innovációs menedzsere.

A kategóriadíjak mellett több különdíj is gazdára talált a Nova Agricultura pályázaton. A rendkívüli érdeklődésre és a számos magas színvonalú pályaműre való tekintettel a Kwizda Agro Hungary 150.000 forintról 400.000 forintra emelte az Altair és a Belem különdíjak összegét.

A legjobbnak ítélt pályamunkák készítői összesen hárommillió forint értékű díjazásban részesültek az ünnepélyes díjátadón, amelynek november 21-én délután a budapesti Oh My Green Villa adott otthont.

„A továbbiakban is kapcsolatban kívánunk maradni a díjazottakkal, hiszen születtek olyan értékes pályamunkák, amelyeknek tudásanyagát és megoldási javaslatait érdemes tettekre váltani. Szeretnénk szakmai segítséget nyújtani egyes ötletek megvalósításához, javában dolgozunk ennek részletein. Egyúttal szeretnénk a jövőben is meghirdetni a Nova Agricultura díjat. Hagyományteremtő szándékkal hívtuk ugyanis életre, mert hisszük, hogy társadalmi felelősségvállalásunk és humanitárius kötelességünk is, hogy olyan megoldásokat kutassunk és karoljunk fel, majd fejlesszünk és ismertessünk meg a gazdatársadalommal, amelyek révén kisebb mértékűre csökkenthető a környezeti terhelés, így járulhatunk hozzá a fenntartható fejlődés megteremtéséhez. Mindezeken túl azt is különösen fontosnak tartjuk, hogy a szakmabeliek mellett a nagyközönség is betekintést nyerhessen az agráriumba, hiszen annak helyzete mindenkit érint. Itt nem csak az élelmiszer-termelésre gondolok – a mezőgazdaság jelentős környezetformáló szereppel bír. Még sok közös tennivalónk van annak érdekében, hogy lassan megszűnjenek azok az előítéletek, amelyek súlyos környezetszennyező tevékenységként tekintenek az agráriumra. Éppen az ilyen pályázati lehetőségek világítanak rá azokra az érzékeny témákra, amelyek a hétköznapok során talán eszünkbe sem jutnának” – hangsúlyozta dr. Czinege Erik.

A Nova Agricultura díj kategóriái és díjazottjai:

Innováció kategória – Selmeczi Dóra Sára

„A földigiliszták és az élő talaj megőrzésének fenntartható technológiái” című pályaműve – 1.000.000 Ft értékű ösztöndíjban részesült

Edukáció kategória – Szolnoki Lea Anna

„VermiTerra” című pályaműve – 500.000 Ft értékű ösztöndíjban részesült

Tegyünk együtt! kategória – Rusz-Ajtony Eszter

„Kertkalandok – Játék és szemléletformáló gyerekfoglalkozások” című pályaműve – 300.000 Ft értékű ösztöndíjban részesült

Agrofórum Média különdíj – Érdi Tamás

„Földigiliszták szerepe a szarvasgomba termesztésben” című pályaműve – Médiamegjelenési lehetőség az Agrofórum print és online magazinban (Innováció kategória)

Altair különdíj – Pásztor Patrik

„A COMPASTOR vermikomposztálási technológia részletes leírása, és a giliszták tenyésztése és szaporítása” című pályaműve – 400.000 Ft értékű ösztöndíjban részesült (Innováció kategória)

Belem különdíj – Bátori Levente

„A földigiliszták szerepe a talajdegradáció csökkenésében” című pályaműve – 400.000 Ft értékű ösztöndíjban részesült (Edukáció kategória)

A Kwizda Nova Agricultura díjról és pályázatról, tavasszal pedig következő témájának a kiírásáról a www.novaagricultura.hu/blog weboldalon tájékozódhatnak bővebben.

Átadták a 2023-as Kwizda Nova Agricultura díjakat

Lezárult a pályázat – hamarosan értesítjük a nyerteseket!

Hamarosan értesítjük a nyerteseket!

 A Kwizda Nova Agricultura díjhoz kapcsolódó pályázatra 2023. szeptember 30-ig lehetett nevezni. Rengeteg színvonalas pályázat érkezett mindhárom kategóriában az ország minden tájáról. Hatalmas öröm számunkra, hogy a talajvédelem, az egészséges termőtalaj megóvásának égetően aktuális problémája ekkora érdeklődésre tart számot.

Bízunk benne, hogy – bolygónk védelme és a fenntartható mezőgazdaság megteremtése érdekében – a pályamunkák által felvázolt tudásanyag és az egyes megoldási javaslatok tettekre válthatóak lesznek.

A PÁLYAMUNKÁK FELDOLGOZÁSA

A szakmai zsűri október 2-án kezdi meg a beérkezett pályamunkák feldolgozását, november 6-8. között pedig e-mailben és telefonon értesítjük azokat a pályázókat, akik díjazásban részesülnek.

DÍJAK

A Nova Agricultura díjhoz kapcsolódó pályázatra három kategóriában lehetett nevezni, mindhárom kategóriának egy győztese lesz majd.

  • Az Innováció kategória legjobbnak ítélt pályaművének szerzője 1 000 000 Ft,
  • Az Edukáció kategória győztese 500 000 Ft,
  • A Tegyünk Együtt kategória legjobbnak ítélt munkájának szerzője vagy szerzői pedig 300 000 Ft értékű díjazásban részesülnek.

Továbbá három különdíj is gazdára talál:

  • Az Altair Különdíj nyertese 150 000 Ft,
  • A Belem Különdíj nyertese szintén 150 000 Ft díjazásban részesül.
  • A Média különdíj nyertes pályamunkája pedig a nyomtatott és az online sajtóban is megjelenik majd.

KIÉRTESÍTÉS

A pályázati anyagok száma miatt kizárólag azokat értesítjük majd, akik kategóriájuk legjobbjai voltak, vagy különdíjban részesülnek.

DÍJÁTADÓ

  1. november 21-én egy ünnepélyes díjátadóra is sor kerül majd Budapesten, ennek pontos helyszínéről és időpontjáról szintén e-mailben és telefonon is értesítjük majd a díjazottakat!
Lezárult a pályázat – hamarosan értesítjük a nyerteseket!

Kibővített témakiírás és meghosszabbított határidő – 2023. szeptember 30-ig lehet nevezni a Kwizda Nova Agricultura díj pályázatán!

A Kwizda Nova Agricultura díj és az ahhoz kapcsolódó pályázat idén tavasszal indult először útjára. A téma – a pályázat meghirdetésekor – a termőtalajaink védelmére, azon belül pedig a talaj hasznos lakóira, a földigilisztákra fókuszált. Három kategóriában vártuk a földigiliszták létfontosságú munkáját bemutató, a megóvásukra innovatív megoldásokat nyújtó munkákat a szakma képviselőitől és a fenntartható mezőgazdaság iránt elkötelezettektől egyaránt.

A beérkezett pályázatok között azonban rengeteg érdekes és releváns témafelvetéssel találkoztunk, amelyek képesek tágabb kontextusba helyezni ezt a talajökológiai problémát, ezért úgy döntöttünk, lehetőséget biztosít azok számára is, akik a földigiliszták élőhelyével, a termőtalajaink megóvásával, talajvédelemmel foglalkoznak. A kibővített téma miatt a leadási határidő is módosult, a pályázatok beérkezési határideje 2023. szeptember 30. 23:59! A nyertesek 2023. novemberében, ünnepélyes keretek között vehetik majd át a díjakat.

A pályázat kategóriái változatlanok.

Az Innovációs kategóriában olyan pályázatokat várunk, amelyek technológiai újításokat, módszertani eszközöket, kutatási eredményeket mutatnak be, és a földigiliszták vagy az egészséges termőtalaj megóvására nyújtanak alternatívát akár elméleti, akár gyakorlati síkon.

Az Edukációs kategória célja, hogy a benyújtott pályamunkák rávilágítsanak a hasznos talajlakók megóvásának és a talajvédelem fontosságára akár agrártudományi, akár ökológiai szempontból, feltárják az összefüggéseket az egyes talajdegradációs folyamatok és a földigiliszták pusztulása között, és diskurzust nyissanak a szakmai körök, a fenntartható gazdálkodás iránt érdeklődő termelők, valamint a környezetvédelem mellett elkötelezett kisközösségek között.

Tegyünk együtt! kategóriában pedig olyan lelkes magánszemélyek, iskolás csoportok jelentkezhetnek, akik érdeklődnek a fenntartható mezőgazdaság és a talajvédelem iránt. Ebben a kategóriában a zsűri bármilyen multimédiás vagy írásos anyagot elbírál, amely ezzel az ökológiai kérdéskörrel foglalkozik.

Az Innovációs kategória díjazása 1 millió forint, az Edukációs kategóriáé 500 ezer forint, míg a „Tegyünk együtt” kategória díjazása 300 ezer forint.

A további részletek a pályázatról a www.novaagricultura.hu oldalon érhetők el.

Kibővített témakiírás és meghosszabbított határidő – 2023. szeptember 30-ig lehet nevezni a Kwizda Nova Agricultura díj pályázatán!

A fenntartható talajgazdálkodást szponzorálja:

A Kwizda cipermetrin hatóanyagú növényvédői: az Altair és a Belem. Támogatják az egészséges termőföldeket, és leszámolnak a talaj kártevőivel. A termékek a hasznos talajlakókra nem jelentenek veszélyt. Tudj meg többet róluk!
Tovább a Kwizda oldalára