Pályázati kiírás

KWIZDA NOVA AGRICULTURA DÍJ

A Kwizda Agro Hungary Kft. (a továbbiakban: Kwizda) megalapítja a Nova Agricultura díjat, amely évről évre felhívja a figyelmet egy aktuális mezőgazdasági és talajökológiai kihívásra, és elismeri azokat, akik munkájukkal a társadalom edukációjára és innovatív megoldások fejlesztésére törekszenek. A Kwizda a díj keretein belül pályázatot (a továbbiakban együtt: Pályázat) hirdet az alábbiak szerint:

 1. A Pályázat célja

A Kwizda elkötelezett a fenntarthatóság elvei mellett, és támogatja a környezetbarát technológiák kutatását, fejlesztését és innovációját. A vállalat Nova Agricultura címmel szakmai díjat alapít, és a díjhoz kapcsolódóan pályázatot hirdet, amely idén a talajvédelem fontosságára, illetve a termőtalajaink leghasznosabb lakójára, a földigilisztákra hívja fel a figyelmet. A talaj egészségének megóvásához nagyban hozzájárulnak a földigiliszták, hiszen az általuk termelt tápanyagok és a talajban végzett mozgásuk puhító hatása miatt a növények számára létfontosságúak.

A pályázatra különböző talajvédelemmel, talajvédő technológiákkal kapcsolatos, vagy a földigiliszta-állomány megóvására, illetve annak fejlesztésére irányuló szakmai anyaggal, tanulmánnyal, kutatással, oktatóanyaggal vagy akár multimédiás tartalommal lehet jelentkezni.

A pályázat jellege: nyilvános.

 1. A pályázat által kitűzött célok és elvárt eredmények

A Pályázat célja a talaj megóvása iránt elkötelezett szakemberek és leendő szakemberek támogatása, akik kutató- és innovációs tevékenységük mentén tevőlegesen vesznek részt a fenntartható agrárium kialakításában. Az elkészült pályamunkák ráirányítják a figyelmet napjaink egyik égető problémájára, a talajdegradációs folyamatokra és a biodiverzitás csökkenésére; a giliszták fontosságának hangsúlyozása elősegíti a környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódó tudatosság növelését, a pályázathoz és a díjhoz kapcsolódó sajtófigyelem pedig a lakosság felé is közvetíti a fenntartható gazdálkodás értékeit. A Pályázat emellett kiemelt figyelmet fordít az agráriumon kívülről érkező magánszemélyek bevonására, a fiatalok, a következő generáció nevelésére.

 1. Pályázati kategóriák

A Kwizda megalapulása óta oroszlánrészt vállal abban, hogy a lehető leginnovatívabb megoldásokat kutassa, mind termékfejlesztésben, mind engedélyeztetésben, és az innovatív ötletek gyakorlatba történő átültetésében. Az innováció mellett ugyanakkor hasonlóan nagy jelentőségűnek találja az edukáció szerepét is a vállalat életében, ugyanis ez biztosít hidat az innováció és a végső felhasználók között. A 2023-ban meghirdetett Pályázat éppen ezért e két nagy kategória köré épül amellett, hogy a környezet, a talaj és a földigiliszták védelméért tenni akaró fiatalok és a tágabb közösség számára is lehetőséget biztosít a részvételre.

A Pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni.

 1. Innovációs kategória

Az Innovációs kategóriában benyújtott pályamunkák célja, hogy olyan technológiai újításokat, módszertani eszközöket, kutatási eredményeket mutasson be, amelyek a probléma megoldására – a talajdegradációs folyamatokra, illetve a hasznos talajlakók megóvására – nyújtanak alternatívát akár elméleti, akár gyakorlati síkon.

 1. Edukációs kategória

Az Edukációs kategóriában benyújtott pályamunkák célja, hogy rávilágítson a talajvédelem és a hasznos talajlakók megóvásának égető fontosságára, a talajdegradáció elleni védekezés módjaira akár agrártudományi, akár ökológiai szempontból, feltárja az összefüggéseket az egyes talajdegradációs folyamatok és a földigiliszták pusztulása között, miközben diskurzust nyit a szakmai körök, a fenntartható gazdálkodás iránt érdeklődő termelők és a környezetvédelem mellett elkötelezett kisközösségek között.

 1. Tegyünk Együtt

Tegyünk Együtt kategória pályázatára olyan lelkes magánszemélyek, iskolás csoportok, osztályok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a fenntartható mezőgazdaság és a talajvédelem iránt. Ebben a kategóriában zsűrink bármilyen multimédiás, írásos anyagot elbírál, amely ezt az ökológiai kérdéskört fejtegeti.

 1. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be állampolgárságára tekintet nélkül bármely 14. életévét betöltött természetes személy (csoport képviseletében is) vagy jogi személy, felsőoktatási intézményben nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésben részt vevő hallgató, felsőfokú tanulmányait már abszolváló kutató, egyetemi oktató, agrárszakember, biológus vagy a téma iránt elkötelezett, de nem szakképzett természetes személy és csoportok, középiskolai osztályok, biológia fakultációban részt vevő tanulók csoportja.

Nem indulhat a pályázaton az a természetes személy, aki a döntésben részt vesz, a résztvevők hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 1. A pályázat feltételei

Egy Pályázó több pályázatot is benyújthat.

A Pályamű két különálló részből tevődik össze, egy leírásból (a pályázatot összefoglaló, 1–3 oldalas szöveg), valamint a hozzá tartozó megvalósításból (cikk, kutatás, tanulmány, kiadvány, multimédiás anyag). A továbbiakban Pályaműnek az összefoglaló leírás, valamint a hozzá tartozó megvalósítás kizárólag együttesen értendő. A pályázati felhívásra nem nyújtható be olyan Pályamű, amely más pályázati felhívásra az ebben a pályázati felhívásban megjelölt pályázati határidő lejártát megelőzően már benyújtásra került, de benyújtható korábban a témában készült, már publikált írásos vagy multimédiás anyag.

 1. A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A Pályázatra annak előírásainak megfelelő Pályaművet benyújtók között összesen 6 díj kerül kiosztásra az alábbiak szerint:

 1. A Szakmai Zsűri döntése alapján az Innovációs kategóriában legjobbnak ítélt Pályaművet benyújtó Pályázó 1 000 000 Ft értékű díjazásra jogosult.
 2. A Szakmai Zsűri döntése alapján az Edukációs kategóriában legjobbnak ítélt Pályaművet benyújtó Pályázó 500 000 Ft értékű díjazásra jogosult.
 3. A Szakmai Zsűri döntése alapján a Tegyünk Együtt kategóriában legjobbnak ítélt Pályaművet benyújtó Pályázó 300 000 Ft értékű díjazásra jogosult.
 4. A Kwizda szakmai csapatának döntése alapján a Pályázók között kiosztásra kerül a Belem Különdíj, mely 150 000 Ft értékű díjazással jár, az Altair Különdíj, mely 150 000 Ft értékű díjazással jár, valamint a Média Különdíj, melynek győztese médiamegjelenésben részesül.
 5. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Pályaművek minőségére való tekintettel bármely helyezést ne ítéljen oda.

7. A Pályázat benyújtása, a Pályázat érvényessége

A Pályázatra történő jelentkezéshez a Pályázónak a pályázati felületen egy adatlapot kell kitöltenie.

Az adatközlésre és a publikációk feltöltésére vonatkozó határidőt módosítottuk. A jelentkezés határideje 2023. június 30., 23:59 helyett 2023. szeptember 30., 23:59!

A pályamunkákat a Pályázatra létrehozott webes felületen lehet benyújtani.

A webes felület elérési útvonala: https://novaagricultura.hu/, ezen belül a menüsorban található „Pályázok” gombra kattintva érhető el a pályázati felület.

 1. A Pályaműre vonatkozó tartalmi és formai követelmények

A Pályamű témája a 2. pontban meghatározott témakör.

A Pályamű nyelve magyar.

A Pályamű formai követelményei szöveges (tanulmány, cikk, esszé, kutatás, edukatív anyag, multimédiás anyag stb.) munka esetén:

A4-es formátumú, a margók mérete egységesen 2,5 cm.

A Pályamű 12-es betűméretű, Times New Roman típusú, álló betűkkel, 1,5 sorközzel, sorkizártan, kizárólag PDF formátumban nyújtható be. A főszöveghez ábrákat, táblázatokat lehet illeszteni.

A Pályamű terjedelme: nem meghatározott.

A Pályamű összefoglalójának terjedelme (multimédiás pályázati anyag esetén is kötelező): 1–3 oldal.

A Pályamű formai követelményei multimédiás anyag (videó, képi anyag, prezentáció) esetén:

Amennyiben a Pályamű videóanyag, a videó hossza nem haladhatja meg a 60 percet.

Egyéb képi anyag esetén formai megkötés nincs.

 1. A pályaművek elbírálása, az elbírálás határideje, főbb szempontjai

A pályázati munkák elbírálása egy szakmai zsűri kezében van

 • melynek elnöke Ürge-Vorsatz Diána, magyar fizikus, klímakutató, az ENSZ Nobel-békedíjas Éghajlat-változási Kormányközi Testületének (IPCC) egyik alelnöke

A zsűri további tagjai:

 • Horváth Balázs, a Nemzeti Biodiverzitási- és Génmegőrzési Központ szántóföldi növények osztályának vezetője
 • Dr. Veres Szilvia, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
 • Megyeri Szabolcs, kertész, kertészmérnök, blogger, közéleti személyiség
 • Dr. Czinege Erik, a Kwizda plant nutrition innovation managere

A Szakmai Zsűri az alábbiakban meghatározottak szerint dönt:

 1. a) a Pályázat beadására előírt határidő lejártát követő legfeljebb 3 napon belül kizárja azon pályázókat, akik jelentkezésüket hiányosan vagy határidőn túl nyújtották be, valamint
 2. b) Az elbírálás és a kategóriákon belüli díjazottak és a különdíjas Pályázók megállapítása során az alábbi szempontokat veszi figyelembe a zsűri és a Kwizda szakmai csapata:

Az Innovációs kategória elbírálásának szempontjai:

 • A Pályamű tartalmát vagy formáját tekintve innovatív, újító
 • A Pályamű átfogóan vázolja a problémát és egy megoldási javaslattal áll elő
 • A Pályamű átfogóan vázolja a problémát és több megoldási javaslattal áll elő
 • A Pályamű bemutat egy technológiai újítást
 • A Pályázó a Pályaműben meghatároz egy hipotézist, és kutatással, különböző vizsgálatokkal megerősíti vagy cáfolja azt

Az Edukációs kategória elbírálásának szempontjai:

 • A Pályázó átfogó ismeretekkel rendelkezik a témában, és munkájában képes tágabb kontextusba helyezni a problémát, rávilágítani bizonyos ökológia összefüggésekre és további kihívásokra
 • A Pályamű széleskörűen felvázolja a problémát, és rendszerbe foglalja a rendelkezésre álló tényeket, kutatási eredményeket
 • A Pályamű alkalmas arra, hogy a téma iránt érdeklődőket további ismeretekkel lássa el: jól felépített, átlátható, praktikusan használható tudásanyag
 • A Pályamű alkalmas lakossági edukációra

A Tegyünk Együtt kategória elbírálásának szempontjai:

 • A Pályamű alkalmas a lakossági edukációra
 • A Pályamű újító, kreatív formában mutatja be a rendelkezésre álló tudásanyagot és/vagy érzékletesen mutatja be az ökológiai kihívásra adható megoldás(ok)at

A kibővített határidejű pályázatok elbírálásának ideje: 2023. október 1-31.

A sikeres pályázóknak az ösztöndíj a jelen pontban meghatározott döntést követően 90 napon belül kerül folyósításra.

 1. A pályázati eredményről történő értesítés ideje, módja

A sikeres pályázókat az eredményről a Pályázat honlapján keresztül megadott e-mail címen értesítjük, a sikeres pályázók névsorát a Pályázat weboldalán is közzétesszük. Az ünnepélyes díjátadásra 2023. novemberében kerül sor, a díjátadó pontos helyéről és idejéről pedig szintén a pályázati honlapon megadott e-mail címre küldött levélben adunk hírt.

 1. Adatvédelem

A Szakmai Zsűri és a Kiíró az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a hozzájáruló nyilatkozat és adatvédelmi tájékoztató szerint. A pályázó a Pályázat leadásával beleegyezik a személyes adatai tájékoztató szerinti kezelésébe.

 1. Jogorvoslat

A Pályázat során a leadási határidőt követően hiánypótlásra lehetőség nincs.

A fenntartható talajgazdálkodást szponzorálja:

A Kwizda cipermetrin hatóanyagú növényvédői: az Altair és a Belem. Támogatják az egészséges termőföldeket, és leszámolnak a talaj kártevőivel. A termékek a hasznos talajlakókra nem jelentenek veszélyt. Tudj meg többet róluk!
Tovább a Kwizda oldalára